Pohybujete se po Plzni nebo sem dojíždíte každý den? Mohlo by to být lepší?

My si to myslíme také, a proto pracujeme na plánu pro všechny druhy dopravy a v celé plzeňské aglomeraci. Usilujeme o dopravu spolehlivou, propojenou, efektivní a udržitelnou. Pro řidiče, cestující, firmy, města a obce.

Více o projektu

Názorová mapa dopravy

Přijali a vyhodnotili jsme téměř 1300 podnětů. Zkuste naši interaktivní mapu, kde si všechny podněty můžete prohlížet a třídit.

Názorová mapa dopravy

Aktuálně

Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI (SUMP ITI) je realizována v rámci dotačního projektu: „Plzeň v pohybu“

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020

Reg. Č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014604

Příjemce dotace: statutární město Plzeň

Realizátor: statutární město Plzeň zastoupené Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. a Úřad správních agend magistrátu města Plzně

EU

Předpokládaná výše podpory – příspěvek Unie: 7.605.758,25 Kč, národní veřejné zdroje: 894.795,09 Kč

Cílem je pro klíčovou aktivitu KA01 Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI (SUMP ITI):

Vytvoření dopravně-plánovacího strategického dokument pro metropolitní oblast ITI. Dokument SUMP ITI navazuje a vychází z Plánu udržitelné mobility Plzně (PUMP).

Předpokládaný termín realizace projektu: 09/2020 – 11/2022