Z porovnání přepravních dat v linkové autobusové dopravě mezi březnem 2019 a zářím 2020 ukázalo 12 % pokles poptávky vlivem pandemie COVID-19. Od říjnové uzávěry škol se čísla přepravených cestujících dále snižovala. Pracovní skupina projednávala pasportizaci přestupních uzlů, kde bude na třicítce míst sledována vybavenost a uspořádání stanic a zastávek IDPK. Chystají se také srovnávací výpočty cestovních dob mezi automobilovou a veřejnou dopravou ze sedmi referenčních bodů v Plzni do 13 měst a obcí v plzeňské aglomeraci. Do GIS jsou shromažďovány všechna dostupná data z Plzně i Plzeňského kraje, včetně stavu povrhu silnic I. až III. tříd, který později porovnáme s intenzitami dopravy v matematickém dopravní modelu.