Dokončili jsme vyhodnocení všech 1294 podnětů, které jste nám zadali v Názorové mapě dopravy od března do května 2021. Všechny podněty můžete prohlížet a třídit skrze interaktivní mapu na našich stránkách nebo na mapovém serveru města Plzně. Nejvíce příspěvků přišlo od chodců (37 %), následovaných cyklisty (28 %) a řidiči automobilů (21 %). Více než čtyři pětiny z účastníků ankety jsou obyvateli Plzně. Mezi nejčastěji zmiňované problémy patří chybějící chodníky a cyklostezky, špatný stav chodníků a cyklostezek, špatná organizace spojů MHD, krátké intervaly na semaforech, ohrožení chodců, cyklistů a špatný rozhled na silnicích.

S výsledky Názorové mapy dopravy budeme pracovat dvojím způsobem. Problémy, které lze vyřešit operativně, předáme městu Plzni a dalším obcím k vyřízení. Strategické podněty pak převezmeme do analýzy současné mobility Plzeňské metropolitní oblasti a budeme na ně reagovat v návrhové části našeho projektu. Všem respondentům moc děkujeme za jejich příspěvky a postřehy!

chybějící infrastruktura špatná infrastruktura organizace dopravy bezpečnost
chodník 30 % chodník 18 % MHD 17 % chodci 37 %
cyklostezka 20 % cyklostezka 15 % semafor 12 % rozhled 29 %
přechod 12 % silnice 13 % silnice 10 % cyklisti 17 %
chodník a cyklostezka 8 % parkování 8 % cyklostezka 7 %
parkování 4 % chodník a cyklostezka 6 % chodník 6 %
podchod 1 % přechod 4 % parkování 5 %