Spolupráce s odbornou veřejností poskytuje užitečnou zpětnou vazbu týmu, který pracuje na přípravě Strategie. Ať jde o  starosty obcí z okolí Plzně, zástupce dopravních firem, projektanty nebo občanská sdružení a spolky, každý řeší jiné problémy v mobilitě a má také odlišná očekávání od naší práce. Na úvodním setkání s odborníky jsme je proto požádali o zapojení formou SWOT analýzy mobility v Plzeňské metropolitní oblasti, kterou mohou vyplnit v elektronickém formuláři. Nahrazujeme tak původně plánovaný workshop, který nakonec proběhl v online prostředí. Na první krok pak navážou konzultace v různých odborných tématech s Pracovní skupinou, které se rozeběhnou od dubna. Znovu se odborníci sejdou v podzimních měsících při startu návrhové části Strategie, tentokrát (snad) již osobně.