Na program pravidelných schůzek Pracovní skupiny se dostal zajímavý „host“ – program Interreg EfficienCE. Zapojeny jsou do něj Plzeňské městské dopravní podniky. Jiří Kohout zde představil výsledky zkušebního provozu bateriové stanice, která posiluje spolehlivost napájení trolejbusů v dopravních špičkách. Velký ohlas vzbudila prezentace výsledků zkušební linky 19 s bateriovými trolejbusy. Záměr dopadl úspěšně a povede ke spuštění prodloužené trolejbusové linky 11 jako náhrady dnešní autobusové linky 35. Cestující se dočkají už v letních měsících roku 2021. Na jednání se otevřela také otázka vodíkového pohonu. Po roce 2030 může být takové řešení aktuální i pro regionální autobusovou dopravu, s ohledem na zpřísňující se legislativní požadavky.

Fotogalerie