Pracovní skupina shromáždila všechny dostupné podklady na společném datovém úložišti. Analýza přepravních dat ve veřejné dopravě bude založena na historických údajích z roku 2019, abychom předešli zkreslení poptávky během pandemie COVID-19. Přesto proběhne v roce 2021 průzkum v domácnostech zjišťující dopravní chování obyvatel Plzeňské aglomerace, aby bylo možné vystavět matematický dopravní model celého území ITI. Do plánu participace bylo vytipováno více než 50 členů odborné veřejnosti, které oslovíme v rámci třech workshopů během přípravy Strategie.