V prvním březnovém týdnu jsme začali pracovat v terénu na zjištění, v jakém stavu jsou významné stanice a zastávky veřejné dopravy. V hledáčku máme 16 přestupních bodů na území Plzně a dalších 11 v okolních městech a obcích. Zaměřujeme se na železniční stanice a zastávky, kde se přestupuje na autobusovou dopravu. Nebo také na místa v Plzni, kde na sebe navazují tramvaje, trolejbusy a autobusy. Všude sledujeme přístupnost pro pěší, orientaci při přestupu, stavebně-technický stav a pocit bezpečí, kam spadá třeba i kvalita nočního osvětlení. Díváme se také, jestli je zde dostatek míst pro zaparkování kol nebo osobních aut pro ty uživatele, kteří při svých cestách kombinují veřejnou a individuální dopravu.

Fotogalerie