Kdo na projektu pracuje

Řídicí skupina

 • Řídicí skupina je vrcholovým orgánem přípravy Strategie, schází se dvakrát do roka a rozhoduje o dalším směřování její přípravy.
 • Za město Plzeň i Plzeňský kraj se jí účastní členové rady s gescí v oblasti dopravy, vedoucí odborů a městských či krajských organizací zastoupených také v Pracovní skupině.

Pracovní skupina

 • Pracovní skupina představuje tvůrčí projektový tým, kde se setkávají zástupci zhotovitele a zadavatele s různým odborným zaměřením, vyměňují si zkušenosti a hledají nejlepší řešení pro potřeby Plzeňské metropolitní oblasti ITI.
 • Zhotovitel zde představuje průběžné výstupy své práce a konzultuje další plánované aktivity.
 • Pracovní skupina se schází jednou měsíčně.

Občanská veřejnost

 • Participační strategie zahrnuje možnosti zapojení laické veřejnosti při vhodných příležitostech.
 • Organizované akce budou mířit na kohokoliv, kdo má chuť se zapojit svým názorem či podnětem.
 • Plánované akce uvádíme v sekci Harmonogram, konkrétní termíny včas uveřejníme v Aktualitách.

Odborná veřejnost

 • Nominovanými odborníky jsou zástupci měst a obcí v řešeném území, akademické sféry, dopravců a poskytovatelů služeb v mobilitě, projektantů, zapsaných spolků a nezávislých expertů v oblasti dopravy.
 • Odborníci se zapojují ve všech fázích Strategie a poskytují zhotovitelům zpětnou vazbu v klíčových milnících její přípravy.
 • Workshopy s aktivním zapojením odborníků formou diskuze u kulatých stolů, proběhnou ve dvou milnících přípravy Strategie – Analýza a Návrh.
 • Také akce pro odbornou veřejnost shrnuje sekce Harmonogram.