mapa

 

Názorová mapa dopravy obsahuje přesně 1294 podnětů sbíraných v měsících březen až květen 2021. Je sice pravda, že 95% patří mezi problémy, kterými se budeme dále zabývat, ale potěšilo nás i 61 pochval. Problémové oblasti představují nejčastěji chybějící infrastruktura (39 %), nevyhovující organizace dopravy (28 %) a špatný stav existující infrastruktury (20 %). Každý desátý podnět upozorňuje na nebezpečné situace. Mezi přispěvateli převažují chodci (37 %), následovaní cyklisty (28 %) a řidiči automobilů (21 %). Více než čtyři pětiny z účastníků ankety bydlí přímo v Plzni.

Převážná část podnětů od pěších upozorňovala na chybějící chodníky, absenci jejich vzájemného propojení, obsazení chodníků auty nebo kvalitu jejich povrchu (nezpevněné, či rozbité). Část respondentů se necítí při přecházení bezpečně z důvodu chybějících přechodů, podchodů, semaforů, avšak v místech, kde semafory jsou se respondenti stěžují na krátké intervaly, které zapříčiňují kolizi s auty, zmiňovali se také kolize chodců s cyklisty. Za nejfrekventovanější oblasti se stížnostmi lze jmenovat ulice Pod Vinicemi, Sulkovská, Vejprnická, Na Roudné, Klatovská třída, Dobřanská, Domažlická, Tyršova a most U Jána.

Cyklisté si nejvíce stěžovali na chybějící infrastrukturu, konkrétně chybějící cyklostezky, jejich propojení, často se zmiňovalo, že by cyklisti uvítali přítomnost více cyklostojanů na území Plzně. Cyklisti se také stěžovali na špatnou infrastrukturu, na technický stav cyklostezek, výmoly, ploty a závory na cyklostezkách. Menší část cyklistů se stěžuje na organizaci dopravy a bezpečnost, upozorňují na přehnané množství značek pro cyklisty a jednosměrné cesty, nelíbí se jim také křížení cyklostezek se silnicemi, nepřehlednost některých úseků nebo absence cyklopruhů. Nejčastěji se vyskytují stížnosti na ulice Vejprnická, Borská, Lidická, Jateční, Pod Vinicemi, na trasu z Vejprnic do Skvrňan nedaleko viaduktu a na cyklostezku podél Radbuzy v Plzni 2.

Téměř polovina podnětů od motoristů se týká organizace dopravy, nejčastěji se jedná o absenci semaforů a v místech, kde semafory jsou se respondenti stěžují na krátké intervaly, či špatnou synchronizaci těchto semaforů, zmiňuje se také, že některé silnice jsou se špatným rozhledem z důvodu zaparkovaných aut nebo absence zrcadla. Motoristi by uvítali, kdyby došlo k zobousměrnění některých jednosměrných cest, odstranění zpomalovacích prahů, zvýšení rychlosti v úsecích s rychlostním omezením a celkově k reorganizaci dopravy tak, aby se netvořily kolony a dopravní zácpy. Z hlediska infrastruktury chybí motoristům parkovací místa, stěžují se na úzké silnice a špatný stav silnic. I samotní motoristé považují za nezbytné dobudování chodníků a cyklostezek, aby nedocházelo ke střetům s chodci a cyklisty. Za nejfrekventovanější oblasti se stížnostmi lze jmenovat ulice Rokycanská, Klatovská třída, K Sinoru, Na Stráži a okružní křižovatka Domažlická – Folmavská.

Výsledky stížností na veřejnou dopravu se z hlediska podílů městských obvodů a klíčových oblastí nejvíce odlišují od ostatních druhů dopravy, Plzeň 9 – Malesice má zde výrazné zastoupení, přičemž v ostatních kategoriích byly stížnosti na tento městský obvod zastoupeny velmi málo, zároveň téměř tři čtvrtě stížností souvisí s organizací dopravy. Nejvíce se zmiňovala absence MHD (nejčastěji Plzeň 9), pomalá MHD, nízká četnost spojů a dlouhé intervaly, chybějící návaznost spojů a chybějící zastávky.

Mezi pochvalami se nejvíce líbí změny na ulici Studentská v Plzni 1 (vybudování světelné křižovatky, odbočujícího pruhu a zastávky MHD), Kaplířova v Plzni 3 (cyklopruhy, dopravní terminál a prodloužení tramvajové trasy) a Karlovarská v Plzni 1 (mimoúrovňové řešení křižovatky, přestup na více druhů MHD v rámci jednoho nástupiště). Nejvíce pochval přišlo od cyklistů (42 %) a uživatelů veřejné dopravy (24 %).

S výsledky Názorové mapy dopravy budeme pracovat dvojím způsobem. Problémy, které lze vyřešit operativně, předáme městu Plzni a dalším obcím k vyřízení. Strategické podněty pak převezmeme do analýzy současné mobility Plzeňské metropolitní oblasti a budeme na ně reagovat v návrhové části Strategie ITI. Všem respondentům moc děkujeme za jejich příspěvky a postřehy!

Fotogalerie