Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI

Co je cílem Strategie?

 • Zlepšit dopravní plánování v širším okolí města Plzně, kterému chybí společná vize
 • Překonávat administrativní a kompetenční bariéry měst a obcí, dopravců, investorů
 • Zapojit do celé přípravy občany nebo soukromý sektor
 • Zohlednit dopady dopravy do životního prostředí, urbanismu, sociální oblasti
 • Doplnit investice do infrastruktury o dopravně-organizační a měkká opatření
 • Podpořit dopravní poptávku ve smyslu udržitelné mobility
 • Zpětně vyhodnotit naplňování a účinnost přijatých opatření

Kam dosahuje oblast ITI?

 • Plzeňská metropolitní oblast ITI zahrnuje celkem 108 obcí, kde žije 309 tisíc obyvatel.
 • Zatímco pokrývá jen 22 % plochy Plzeňského kraje, žije zde více než polovina jeho obyvatel.
 • To koncentruje nároky na kapacitu a spolehlivost dopravní sítě, ať už cestujete vlakem, autem nebo na jízdním kole.

Plzeň už má svůj Plán udržitelné mobility!

 • Plzeň již před pěti lety schválila svou vizi pro udržitelnou mobilitu a průběžně ji naplňuje.
 • Důkazem toho je 23 realizovaných, 5 rozpracovaných a 49 připravovaných opatření.
 • Zaměření Plánu udržitelné mobility Plzně však dostatečně nepokrývá velkou spádovou oblast v oblasti ITI, kde je také potřeba zlepšit cestování za prací nebo do škol
 • Strategie tedy rozšiřuje principy udržitelné mobility za administrativní hranice krajské metropole a současně přináší podněty pro aktualizaci samotného plánu pro Plzeň

Kdo Strategii připravuje?

Jak se mohu zapojit jako občan?

 • Sledujte Aktuality na těchto webových stránkách, kde vás informujeme o nejnovějším dění na projektu
 • Skoukněte také přehledný Harmonogram, aby vám nic neuniklo
 • Zapojte se do sestavení Názorové mapy dopravy a vložte pochvalu nebo připomínku přímo do mapy v jednoduché aplikaci
 • Přijďte na panelovou diskusi, kam pozveme zajímavé osobnosti a kde se můžete přímo zeptat na to, co vás v mobilitě Plzně a okolí zajímá
 • Nevynechejte veřejné projednání návrhové části Strategie v procesu SEA.